News

เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดสอนปร...
Read More
News

ประกาศฯ เรื่องการหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

Read More
News

ร่วมแสดงความยินดีเเก่นายขุนทอง จริตพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ร่วมแสดงความยินดีเเก่นายขุนทอง จริตพันธ์
News

ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
News

เเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระดับภาคกลาง

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
เเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระดับภาคกลาง
News

สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ”เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสอนเเละสลัดโรล”

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ”เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสอนเเละสลัดโรล”
News

ศึกษาดูงานการจัดประชุมวิชาการ อวท. ระดับภาคกลาง ครั้งที่27

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ศึกษาดูงานการจัดประชุมวิชาการ อวท. ระดับภาคกลาง ครั้งที่27
News

ขอแสดงความยินดีนายขุนทอง จริตพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ขอแสดงความยินดีนายขุนทอง จริตพันธ์
News

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
News

การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัด

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัด
News

แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
News

ประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
News

Honda Eco ครั้งที่22

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
Honda Eco ครั้งที่22
News

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
News

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรมต้นเเบบ

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรมต้นเเบบ
News

โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND
News

พิธีถวายบังคมเเละวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
พิธีถวายบังคมเเละวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
News

โครงการอบรมจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการอบรมจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ
News

ลงเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ลงเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

 

News

ข่าวการศึกษา