News

อบรมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
อบรมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
News

BigCleaningDayต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
BigCleaningDayต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
News

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดรางวาลย์

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดรางวาลย์
News

English Camp 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
English Camp 2562
News

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นางพชนมน ศุภภภิรมย์

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นางพชนมน ศุภภภิรมย์
News

วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้าเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้าเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
News

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
News

ปฐมนครเกมส์/ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ปฐมนครเกมส์/ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16
News

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
News

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4
News

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่2

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่2
News

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ปี2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ปี2562
News

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2561
News

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
News

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
News

พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
News

ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562
News

อบรมครูที่ปรึกษา2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
อบรมครูที่ปรึกษา2562
News

ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัดราชบุรี
News

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2561
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

 

News

ข่าวการศึกษา