News

โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี
News

โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
News

ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น
News

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้
News

โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
News

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
News

วันสันติภาพสากล ประจำปี2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วันสันติภาพสากล ประจำปี2562
News

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน
News

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Photos

เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร
News

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
News

คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร
News

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
News

โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
News

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

 

News

ข่าวการศึกษา