พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  • วันที่ 26 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง