อบรมครูที่ปรึกษา2562

      ปิดความเห็น บน อบรมครูที่ปรึกษา2562


วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา

  •  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งวันที่ 28 มีนาคม 2562