ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัดราชบุรี

      ปิดความเห็น บน ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
 เรื่อง ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับจังหวัดราชบุรี

  • วันที่ 28 มีนาคม 2562 งานศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี