ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ประชุมอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

 

  • วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริงานอำเภอบ้านโป่งและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งวันที่ 29 มีนาคม 2562