พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์

      ปิดความเห็น บน พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่องนระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า” 

  • วันที่ 31 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องใน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562