พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่องพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นำโดย นายขุนทอง  จริตพันธ์
    รองผู้อำนวยการรักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง