ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2561

      ปิดความเห็น บน ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 2561

  • วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี