โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ปี2562

      ปิดความเห็น บน โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ปี2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ปี2562

 

  • วันที่ 18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
  • ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
    1. สบู่ Coffe Charcoal รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
    2.กระเจี๊ยบกลอส (Roselle Gloss) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง