กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่2

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่2

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่2

  • ด้วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ได้นำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ในการเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี2562 ครั้งที่2 ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ.บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง