โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

      ปิดความเห็น บน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

  • วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับสถานีภูธรบ้านโป่ง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อจัดฝึกอบรมกฎหมายจราจรที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนน รณรงค์การขับขี่ยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎจราจร ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง