ปฐมนครเกมส์/ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16

      ปิดความเห็น บน ปฐมนครเกมส์/ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ปฐมนครเกมส์/ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16

 

 • ปฐมนครเกมส์/ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16🏆สนามแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่16 ปฐมนครเกมส์ จ.นครปฐม⚽️🏀🏐
  ———————————————————————
  สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม
  https://goo.gl/maps/14SuPAiyD2tmg41q8
  สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  https://goo.gl/maps/caAqW7tUzxBnVHQA6
  สนามมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  https://goo.gl/maps/FrPJupPfmQGYh7Vf7
  สนามวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
  https://goo.gl/maps/1mWCvTFDw8ZNWUEu9
  สนามวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
  https://goo.gl/maps/ZDZ8P2kdWAxWvqxB9
  สนามโรงเรียนนาคประสิทธิ์
  โรงเรียนนาคประสิทธิ์
  https://goo.gl/maps/59uQ6VFmx9pWPVjE6
  สนามค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก
  https://goo.gl/maps/ad2HUERxECJKTqTS6