พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

      ปิดความเห็น บน พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี