วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้าเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้าเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้าเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ขอต้อนรับ คณะครูเเละนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบางเเก้วฟ้า เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเเละสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง