ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นางพชนมน ศุภภภิรมย์

      ปิดความเห็น บน ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นางพชนมน ศุภภภิรมย์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

  • ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ยินดีต้อนรับ นางพชนมน ศุภภภิรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง