ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

  • วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อจัดการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกรายการหนังสือเรียนเเละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตามเเนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง