โครงการอบรมจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการอบรมจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ

  • วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการอบรมจัดทำเเผนการจัดการเรียนรู้เเบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพเเละการสอนเเบบ Active Learning ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง