พิธีถวายบังคมเเละวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

      ปิดความเห็น บน พิธีถวายบังคมเเละวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง พิธีถวายบังคมเเละวางพวงมาลา 23/10/62

  • วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมพิธีถวายบังคมเเละวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี