โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND

      ปิดความเห็น บน โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE THAILAND

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ทีม AFT ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี