ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

      ปิดความเห็น บน ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง