ประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      ปิดความเห็น บน ประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่องประชุมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ พชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รับมอบนโยบาย จาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเเละคณะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในช่วงเช้าเเละในช่วงบ่าย เข้าร่วมรับมอบนโยบาย จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี