แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

  • วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีและวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง