การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัด

      ปิดความเห็น บน การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัด

  • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง