ขอแสดงความยินดีนายขุนทอง จริตพันธ์

      ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีนายขุนทอง จริตพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ขอแสดงความยินดี

  • ขอแสดงความยินดีนายขุนทอง จริตพันธ์ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายด้วยความยินดียิ่ง
    ผู้้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง