สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ”เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสอนเเละสลัดโรล”

      ปิดความเห็น บน สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ”เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสอนเเละสลัดโรล”

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ”เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสอนเเละสลัดโรล”

  • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งส่งนักเรียนเข้าร่วมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเเละสลัดโรล”เพื่อส่งเสริมรณรงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ด้านสุขภาพอนามัย ณ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี