เเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระดับภาคกลาง

      ปิดความเห็น บน เเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระดับภาคกลาง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง เเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระดับภาคกลาง

  • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งส่งตัวเเทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2562 ในระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
    1. การเเข่งขันหุ่นยนต์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
    2. การเเข่งขันโฟล์คซอง