ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

      ปิดความเห็น บน ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่องต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการพชรมน ศุภภภิรมย์ พร้อมด้วย นายขุนทอง จริตพันธ์เเละนายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี​ ดร.สมพงษ์​ พนมชัย ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี