ร่วมแสดงความยินดีเเก่นายขุนทอง จริตพันธ์

      ปิดความเห็น บน ร่วมแสดงความยินดีเเก่นายขุนทอง จริตพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง ร่วมแสดงความยินดีเเก่นายขุนทอง จริตพันธ์

  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมเเสดงความยินดีเเก่นายขุนทอง จริตพันธ์กับการเข้ารับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายด้วยความยินดียิ่ง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง