วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

สาขาวิชาที่เปิดสอน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากำลัง
3. เมคคาทรอนิกส์
4. การโรงเเรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1. เทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)
2. ไฟฟ้า(ทวิภาคี)
3. เมคคาทรอนิกส์(ทวิภาคี)
4. การโรงเเรม(ทวิภาคี)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ธุรกิจค้าปลีก
4. โลจิสติกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์
3. ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
4. โลจิสติกส์(ทวิภาคี)
5. การตลาด
เอกสารการประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการเเสดงการสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สำหรับผู้สมัคร ปวช.)
4. หลักฐานการเเสดงการสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรทอมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครปวส.)
*เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ*
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 032-720351*

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020