News

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 256...
Read More
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
News

กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี2563

วันที่ 13 ตุลาคม 256...
Read More
กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี2563
News

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการป...
Read More
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
News

โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กันยายน 25...
Read More
โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
News

พิธีประดับเเถบ 2 สี (Day Camp)เเละประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

วันที่ 22 กันยายน 25...
Read More
พิธีประดับเเถบ 2 สี (Day Camp)เเละประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
News

โครงการรณณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 25...
Read More
โครงการรณณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
News

โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันที่ 20 กันยายน 25...
Read More
โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
News

โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันที่ 19-20 กันยายน...
Read More
โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
News

Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กันยายน 25...
Read More
Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2563
News

พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 17 ก.ย. 63 ...
Read More
พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2563
News

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 กันยายน 25...
Read More
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
News

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา(One Dealer One College)

วันที่ 10 กันยายน 25...
Read More
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา(One Dealer One College)
News

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศูนย์บ่มเพาะ)ปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 256...
Read More
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศูนย์บ่มเพาะ)ปี 2563
News

อบต.ลาดบัวขาวศึกษาดูงานการบวนการการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 2 กันยายน 256...
Read More
อบต.ลาดบัวขาวศึกษาดูงานการบวนการการจัดการขยะมูลฝอย
News

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน 256...
Read More
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
News

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กันยายน 256...
Read More
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
News

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 29-31 สิงหาคม...
Read More
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ
News

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

วันที่ 27 สิงหาคม 25...
Read More
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course
News

ชื่นชม นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

“นางสาวณัฐมณฑน์ ริดข...
Read More
ชื่นชม นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
News

โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 25...
Read More
โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"lazyload":""}

 

News

ข่าวการศึกษา