News

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่เเละการเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29-30 กรกฎาคม...
Read More
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่เเละการเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563
News

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 25...
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
News

โครงการพัฒนารูปแบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ประจำปี 2563

วันที่ 11-12 กรกฎาคม...
Read More
โครงการพัฒนารูปแบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ประจำปี 2563
News

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 256...
Read More
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
News

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเเละฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 256...
Read More
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพเเละฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
News

โครงการ ตู้ปันสุข

วันที่ 21 พฤษภาคม 25...
Read More
โครงการ ตู้ปันสุข
News

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

🔈ประชาสัมพันธ์🔈ประกา...
Read More
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
News

โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี
News

โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
News

ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น
News

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้
News

โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
News

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
News

วันสันติภาพสากล ประจำปี2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วันสันติภาพสากล ประจำปี2562
News

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน
News

คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Photos

เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร
News

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย
News

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

 

News

ข่าวการศึกษา