News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
News

ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 1 เรื่อง แนว...
Read More
ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
News

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่องการหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

เรื่องการหยุดการเรีย...
Read More
News

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 16-18 ธันวาคม...
Read More
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
News

การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 15-16 ธันวาคม...
Read More
การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
News

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC)

วันที่ 9 ธันวาคม 256...
Read More
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)เเละโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเทคนิคไฟฟ้า (V-EsEPC)
News

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 256...
Read More
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
News

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่)

ประกาศวิทยาลัยการอาช...
Read More
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่)
News

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่)

ขอเชิญชวน ประชาพิจาร...
Read More
ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ (เครื่องยนต์ใหม่)
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้าน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงาน
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน ...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง)
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน ...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
News

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน...
Read More
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
News

ร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2...
Read More
ร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
News

เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 256...
Read More
News

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากวิทยาลัยการ...
Read More
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
News

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion

วันที่ 28 ตุลาคม 256...
Read More
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion
News

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 256...
Read More
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
News

กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี2563

วันที่ 13 ตุลาคม 256...
Read More
กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี2563
News

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการป...
Read More
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"lazyload":""}

 

News

25ธ.ค.

ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการจัดก…read more →
ข่าวการศึกษา