โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
———————————————————————–

  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดโครงการจัดนิทรรศการเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง