นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

      ปิดความเห็น บน นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
————————————————————————

  • วันที่12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ยินดีต้อนรับ คณะศึกษานิเทศ ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง