โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร

      ปิดความเห็น บน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร
———————————————————————————

  • วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายกอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดการเรียนรู้ให้คำเเนะนำในด้านการดูแลรักษาเเละซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานจริงเเละเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน