คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————————————

  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทลัยการอาชีพบ้านโป่ง ยินดีต้องรับ คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง