โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

      ปิดความเห็น บน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
———————————————————————-

  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ณ ศาลเจ้าแม่เบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี