โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย

      ปิดความเห็น บน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย
————————————————————————————————-

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)และกิจกรรมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน(TOP UP) ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัย ตำบลเบิกไพร อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี