โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
—————————————————————–

  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง