เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร

      ปิดความเห็น บน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร
———————————————————————

  • วันที่ 2-4 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายบุรฉัตร ราชบุรี