วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน


  • วันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน สถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง