วันสันติภาพสากล ประจำปี2562

      ปิดความเห็น บน วันสันติภาพสากล ประจำปี2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง วันสันติภาพสากล ประจำปี2562


  • วันที่ 17 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล โดยมี ผู้อำนวยการ พชรมน ศุภภภิรมย์ อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง 1นาที ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง