แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

      ปิดความเห็น บน แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง  แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

  • วันที่ 18 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ นำทีมโดย ผู้อำนวยการพชรมน ศุภภภิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูประจำแผนกวิชา ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม