โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

      ปิดความเห็น บน โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

  • วันที่ 19-21 กันยายน 2562 คุณครูวัชราภรณ์ วงศ์เเจ้ง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วย นางสาวนภาพร เจริญพร นักศึกษาปวส.1 เเผนกวิชาการบัญชี จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์