โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้

 • วันที่ 21 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เเละประชาชนผู้สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆเเละสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป จำนวน 9 รายวิชาดังต่อไปนี้
  1. กระเป๋าผ้า Hand made
  2. พวงกุญแจเเฟนซี
  3. เครื่องประดับตกเเต่งผม
  4. การจับจีบผ้าตกแต่งโต๊ะ
  5. ขนมจีบ
  6. ถั่วเคลือบ
  7. สาคูไส้หมูเเละขนมช่อม่วง
  8. ซาลาเปาเเละเครื่องดื่มสมุนไพร
  9. การจัดสวนหย่อมเเละเพาะพันธุ์บัว