ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น

      ปิดความเห็น บน ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง  ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น 


  • วันที่ 23 กันยายน 2562 คณะครูเเละนักเรียน นักศึกษาเเผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”ออกเเบบสร้างเเละเขียนโปรเเกรมควบคุมโครงการนวัตกรรมเบื้องต้น” โดย STEM Education บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง