โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  • วันที่ 24 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เเก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง