โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี

      ปิดความเห็น บน โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
เรื่อง โครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ2สี

  • วันที่ 25 กันยายน 2562  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการพิธีรับเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญเเละประดับเเถบ 2 สี (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับลูกเสือวิสามัญโดยมี  ผู้อำนวยการพชรมน ศุภภภิรมย์ เป็นประธาน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง