ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


🔈ประชาสัมพันธ์🔈
ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563