โครงการ ตู้ปันสุข

      ปิดความเห็น บน โครงการ ตู้ปันสุข

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นำทีมโดย ผู้อำนวยการ พชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พร้อมด้วย นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการ คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการ ตู้ปันสุข เพื่อนำข้าวสาร อาหารเเห้ง น้ำดื่มเเละของใช้ที่จำเป็น ใส่ตู้ปันสุขที่ทางอำเภอได้จัดตั้งไว้ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ COVID-19

FB: งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง