โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการสอนอาชีพระยะสั้นเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสอนอาชีพระยะสั้นเเก่เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอาชีพเเก่เด็กเเละเยาวชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนเเละประชาชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี