โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course โดยได้รับเกียรติ จากท่านรองผู้อำนวยการ ประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เป็นวิทยากรในการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง